Семантика на езиците за програмиране 2007 за първи поток специалност Информатика