Този курс служи за организация на практическите занятия към курса "Компютърна Топология" с лектор гл. ас. д-р. Димитрина Ставрова.