Този курс е въведение в управлението на проекти, с примери и практика насочени към информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Курсът е ориентиран главно към методологията на Project Management Institute, но обръща внимание и на други методологии.

Повече информация по тематиката можете да намерите в категория Управление на проекти в Уикипедия.

Преподаватели: доц. Петко Русков, Весел Гагов, Мартин Русков

Литература:
  • С. Илиева, В. Лилов, И. Манова, "Изграждане на софтуерни приложения", Унивеситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006
  • J. Meredith, S. Mantel, "Project Management: A Managerial Approach", John Wiley & Sons, 2006
  • "A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide, 3rd Edition",
     Project Management Institute, 2004
  • C. Chatfield, T. Johnson, "Microsoft Office Project 2003 Step By Step", Microsoft Press, 2003