Бенефициентите по проекта, участващи в обучението, ще придобият знания и умения за резултатно използване за своята изследователска дейност на реферативните научни бази от данни и свързаните с тях услуги на Thomson Reuters, относно:

  • продуктите на Thomson Reuters – платформата Web of Knowledge (WoK) и централната референтна база от данни Web of Science (WoS);
  • създаване на потребителски профил в във WoK и всички услуги в нея и осъществяване на отдалечен и мобилен достъп до WoS и WoK;
  • търсене, настройка на параметрите, филтриране, анализ, визуализация и оценяване на резултати във WoS и WoK;
  • работа с допълнителните услуги във WoK;
  • работа с библиографския софтуер EndNote Web и свързаните с него допълнителни софтуерни приложения;
  • основни анализи и сравнения с помощта на продукта InCites на Thomson Reuters.