бонус: B Tree

Opened: Thursday, 15 December 2005, 3:30 PM
Due: Thursday, 22 December 2005, 3:30 PM
Да се напише псевдо код на операцията изтриване на елемент от Б дърво.