упражнение: Suffix Array

Opened: четвъртък, 15 декември 2005, 3:35 PM
Due: четвъртък, 22 декември 2005, 3:35 PM
Целта на упражнението е да се постои Trie и с негова помощ да се намери броят на всички думи от даден речник, който започват с даден шаблон. Следващите задачи са като се използва готов суфиксен масив да се реш:
1. Да се намерят думите от даден речник които съдържат даден шаблон.
2. Да се намери лексикографски най-малката циклична ротация на дадена дума.