Попълване банката с въпроси в MOODLE

В банката с въпроси на MOODLE добавете тестови задач, които създадохте (преди 2 задания) и ги подредете във вече направените категории