Оценяване на задание

Във вашият курс в Мoodle създайте задание по избрана от вас тема, от типа Advanced uploading of files. Преминете в роля студент и дайте отговор на заданието. Върнете се в роля преподавател и оценете своят отговор.