C++ Reference


Това е reference за основните неща в C++.

Всеки който желае може да добавя нова информация.

Най-подходящите начини за намиране на информация са по категории и с търсене.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

+

++ (постфиксен)

by Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 1:43 AM
 

Оператор за увеличаване на стойността с единица. Важи за числови променливи.

a++;       //същото като a = a + 1; и a += 1;

 

C

cin>>

by Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 12:27 AM
 

Оператор за вход - въвеждане на информация в програмата.

cin >> a; //записване на входни данни в променливата а

 

D

do...while()

by Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 11:48 PM
 

Извършване на определени действия, проверка на някакво условие и повторно извършване на същите действия, ако условието не е изпълнено.

int i=1;         //това ще изкара на екрана
do {           //i=2
 i++;           //i=3  
 cout<<"i="<<i<<"\n";   //..............           
}             //i=9
while (i<10)
 

I

iostream.h

by Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 12:21 AM
 

Основна библиотека за входно изходни потоци.

За повече информация погледнете категория Вход/Изход

 

M

math.h

by Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 12:35 AM
 

По-сложни математически функции за работа с числови променливи.