Резултати от ІІ контролно на част от 2 група

Резултати от ІІ контролно на част от 2 група