Щракнете върху recursion.pdf, за да отворите файла.