Щракнете върху working with heap.pdf, за да отворите файла.