Канонично представяне на клас

Щракнете върху canonical.pdf, за да отворите файла.