Добавяне на голяма четворка за RepeatTask

Добавяне на голяма четворка за RepeatTask

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/d58dd22d3ae4c3c8a0aa2210c03bcd2b3d74247d/tasks, за да отворите ресурса.