Щракнете върху Добавяне на голяма четворка за RepeatTask, за да отворите ресурса.