Курсът е предназначен за подготовка на учители да преподават ИТ в 9. клас по новите учебни програми.

При успешно завършване учителят получава два квалификационни кредита.


Курсът е предназначен за подготовка на учители да преподават ИТ в 8. клас по новите учебни програми.

При успешно завършване учителят получава два квалификационни кредита.


Курсът е предназначен за действащи учители, които ще преподават информатика в 8. клас по новите учебни програми.

При успешно завършване на курса, учителят получава по два квалификационни кредита.

Курсът е предназначен за подготовка на учители да преподават ИТ в 8. клас по новите учебни програми.

При успешно завършване учителят получава два квалификационни кредита.