Курс за разработка на приложения с помощта на Microsoft .NET Framework 3.5 и технологията WPF.
Целта на курса е запознае със средата за програмиране Elica (www.elica.net) и по-специално с нейните възможности за моделиране на триизмерни графични обекти, анимирани модели и симулации. Акцентира се върху обектно-ориентираният подход при проектиране на софтуер.
Изборният курс "Функционално програмиране - практикум" допълва задължителния курс по функционално програмиране за спец. Информатика, но може да се записва и от други специалности.

Кодът за записване е FPP.
В този курс ще си говорим за някои по-сложни ситуации и техники свързани с езика C++ и програмирането като цяло. Ще се опитаме да покрием част от известните серии книги на издателство Addison-Wesley за напреднали, а именно „Professional Computing series“ и „C++ In-Depth Series“.