Курс за атестация на академичен състав, изследователи и преподаватели на ФМИ на СУ.