В курса се изучават основните принципи на функциониране и съвременните методи за създаване на системи, основани на знания (СОЗ). Разглеждат се класическите формализми за представяне и използване на знания и някои популярни методи за машинно самообучение и придобиване на знания в СОЗ. Особено внимание се обръща на методите за представяне и използване на несигурни знания и данни в СОЗ. Разглеждат се въпроси, свързани с работата с онтологични знания, както и основните принципи на т. нар. Семантичен уеб. Обсъждат се основите на конекционисткия подход при представянето и използването на знания.