Курсът представя основните концепции във функционалното програмиране, като акцентира върху методологията на строгото (“чистото”) функционално програмиране. Разглежданите теми включват: типове величини и изрази; средства за комбинация и абстракция в езиците за функционално програмиране; примитивни данни; съставни типове данни; типове изчислителни процеси и езикови конструкции, които ги генерират; функции от първи и по-висок ред; модели на оценяване във функционалното програмиране; работа с безкрайни списъци и др.