Курсът е предназначен за студенти от Факултативен модул "Учител по информатика"