Курсът дава на студентите начално ниво за участия в различни
състезания и конкурси по програмиране. Полезен е и за работа в
софтуерното производство тъй като дава един по-различе поглед върху
проблемите на програмирането. Включва следните теми: популярни
състезания, системи за състезания по програмиране, проектиране на
решения в различни проблемни области, кодиране, тестване, отстраняване
на грешки, организация и отборна работа, стратегии за подготовка,
анализ на някои реални състезания. Теорията ще бъде покрита с реални
задачи и тренировъчни състезания. Код за записване - 'sp'.