Курс по Обектно-ориентирано програмиране за 1 курс, специалност информатика - упражнения и избираем практикум