Курсът е предназначен за магистри неспециалисти от магистърски програми
Изкуствен интелект, Информационни системи, Роботика и мехатроника