В курса се разглеждат дизайнът, създаването, управлението и употребата на дигитално съдържание, организирано в дигитални библиотеки и цифрови хранилища. Разглеждат се теми, свързани със създаването на електронни ресурси, организиране ан дигитализационния процес, стандарти за представяне на метаданни в различни сектори (библиотеки, архиви, музеи, хранилища на научни данни), системи за кодиране на текстове, методи за съставяне на т.нар. потребителски маршрути и за изясняване на нуждите на потребителите на дигитални библиотеки, визуализация в големите дигитални библиотеки, иновации в ползването на дигитални ресурси в различни сектори. Курсът съчетава теоретичните знания с практическа работа с конкретна свободно достъпна дигитална библиотека.