Курсът запознава студентите с основите на функционалното програмиране. Изучават се основните конструкции на езиците за функционално програмиране и структурата на функционалните програми. Особено внимание се отделя на някои специфични въпроси като функции от по-висок ред, модели на оценяване, работа с безкрайни потоци и др. Представят се основните принципи на реализацията на езиците за функционално програмиране. Разглеждат се някои характерни приложения на тези езици. Изложението се базира на функционалните езици Scheme и Haskell.