Курсът е предназначен за студенти от магистърска програма Биомедицинска информатика с интереси в областта на изграждане на уеб сайтове без да се изискват задълбочени предварителни познания по уеб програмиране. По време на курса се акцентира върху развиване на творчески умения на студентите със средствата на WYSIWYG редактор на уеб страници и уеб сайтове. По време на обучението си студентите ще научат да създават и да публикуват уеб сайт, ще усвоят стандартите за форматиране на мултимедийно съдържание в уеб страници за настолни и мобилни приложения. Важен елемент от програмата на курса е изучаването на типична система за управление на съдържание (CMS), което включва въведение в  на програмиране на PHP и създаване на уеб страници с динамично съдържание.

Курсът се съпровожда с подробно текстово представяне на разглежданите теми на лекциите и практическите занятия, множество примерни решения и курсови проекти.