Курсът има за цел да запознае студентите с актуалното състояние на изследванията и практическите разработки в областта на базите от знания, като акцентира преди всичко на усвояването на съвременни инструментални средства за създаване на бази от знания с различни характеристики и тяхното приложение при разработване на разнообразни типове системи, основани на знания. Изучават се и въпроси, свързани с основните принципи и технологии на Семантичния уеб, семантичната оперативна съвместимост на информационни системи, създаването на семантични търсещи системи и др.