Курсът запознава студентите с основните понятия, задачи и методи на Изкуствения интелект (ИИ). Разглеждат се основните направления на ИИ: търсене в пространство на състояния, планиране на действия, представяне и използване на знания, машинно самообучение, невронни мрежи, обработка на естествен език и др. Разглеждат се теми от областта на извличането на информация и семантичните технологии.