Курсът „Разработка на приложения с Java” е предназначен за студенти
след първи курс от специалност информатика с изявен интерес към
съвременните софтуерни технологии. Курсът е акцентиран върху
проектиране на приложения, за сметка на чисто техническите аспекти на
софтуерната индустрия. По време на курса вие ще научите: как да
проектирате приложенията, мощни механизми за абстракция, шаблони, които
са се утвърдили в практиката, методологии за описание, както и начини
за ограничаване на времето прекарано в отстраняване на грешки.

Курсът представлява теоретично и практическо разясняване в детайли на материала преподаван на лекциите по Увод в Програмирането на първи курс от специалност Компютърни науки.смях

Програмната среда ще бъде Microsoft Visual C++ 6.0


Този курс е в помощ на студентите от ІІ курс, специалност Компютърни науки за задължителния курс по Функционално програмиране


Курсът "AdvancedDataStructures"
е подходящ за студенти специалност
информатика завършили 2ри курс и положили
успешно изпити по дисциплините „Структури
от данни и програмиране” и „Проектиране
и анализ на компютърни алгоритми”.
Курса включва детайлен анализ и реализации
на някои широко разпространени сложни
структури от данни. В предвидените към
курса упражнения ще бъдат направени
демонстрации на някои от изучаваните
структури.

По време на курса
студентите ще научат как да подбират
използваните от тях структури, така че
да постигнат оптимално съотношение
време/памет. Ще бъдат разгледани някои
библиотеки, които представят наготово
част от предаваните структури.
Този сайт има за цел да помогне на студентите от ІI курс при подготовката към задължителния курс Структури от данни в програмирането със C++ и изборния практикум към курса.

Този курс е предназначен за студентите от ІІІ курс, ІІ поток, специалност Информатика в помощ към упражненията на задължителния курс по Функционално програмиране и изборния му практикум. Титуляр на курса е доц. Магдалина Тодорова