Представяне по теми

 • Тема 1

  Въведение в абстрактните типове данни.


  Темата съдържа описание на основните абстрактни типове данни. Ще бъде обърнато само на необходимите операции, без да се конкретизира реализацията им.

  Учебни материали: Абстрактни типове данни

  • Тема 2

   Анализ на структури от данни.


   Темата съдържа техники за анализиране на структури от данни. Ще бъдат разгледани подробно различни методи за амортизационен анализ:
   • Aggregate analysis.
   • The accounting method.
   • The potential method.
   Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 18.

   • Тема 3

    Червено черни дървета.


    Темата съдържа основните операции на червено чернитее дървета, както и примери за тяхното приложение.

    Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 14.

   • Тема 4

    AVL дървета.


    Тема ще съдържа:
    1. Техники за разширяване на структури от данни (Augmenting Data Structures). Ще бъдат разгледани Dynamic Ordered Statistics и Interval trees, като за основа ще бъде използвано червено-черно дърво (от минала лекция). Ще се разгледат няколко задачи в решенията на, които се използват разширените структури от данни.

    Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 15.

    2. AVL дърво. Ще бъдат разгледани основните операции на AVL дърветата и тяхната ефективност спрямо червено черните дървета.

    Учебни материали:
    Лекция за AVL дървета

    Визуално представяне на няколко вида балансирани дървета (Red-Black, AVL, Splay)
    • Тема 5

     Splay дървета.

     Темата съдържа описание на този вид самобалансиращи се дървета. Ще бъдат разгледани основните операции над Splay дървета, както и тяхното приложение.

     Учебни материали:

     * Материалът не влиза в теста.


     • Тема 6

      B дървета.


      Темата съдържа описание и реализация на Б-дърветата. Обрънато е внимание на брой дискови операции при резлизацията на структурата.

      Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 19

     • Тема 7

      Trie.

      • Тема 8

       Суфиксно дърво и суфиксен масив.

      • Тема 9

       Патриции.

       • Тема 10

        Декартово дърво.

        • Тема 11

         Двоична пирамида.

        • Тема 12

         Биномна пирамида.


         Темата съдържа описание на биномни дървета и биномна пирамида.

         Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 20

         • Тема 13

          Фибоначиева пирамида.

          Учебни материали: Introduction to Algorithms - chapter 21

          • Тема 14

           Tiered вектор.

           Учебни материали: http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~dobrev/tiered-vector.pdf

           • Тема 16

            Хеш таблици.

            На http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table има достатъчно материали по темата. Разгледайте самата статия и следните препратки от See Also:
            Bloom filter
            Hash function
            Hash list
            Hash tree
            За тези на които им е интересно може и Rabin-Karp string search algorithm
           • Тема 17

            Представяне на графи.

            • Тема 18

             Представяне на дървета.

             • Тема 19

              Представяне на други комбинаторни конфигурации.

              • Тема 20

               Структури от данни за представяне на непресичащи се множества.

               Учебни материали: Introduction to Algorithms, Chapter 22: "Data Structures for Disjoint Sets"
               • Тази тема

                Тема 21

                Една задача от международната олимпиада по информатика за ученици.

                Учебни материали: IOI2001 Competition Book (страница 38, задача Mobiles).