Курс по ЕОС за подготовка за ДИ, 2020

Пълно наименование на проекта "Разработване на електронен входящ тест по английски език за определяне на входящото ниво на новоприетите студенти от всички специалности във ФМИ с цел разпределението им в административни групи и повишаване качеството на обучението по английски език"

Проект за разработването на курса "Компютърна графика с WebGL"

Основната цел на проекта ФМИ 3D: Създаване на Учебно Съдържание с Интерактивна 3D Графика и Анимация (ОБ-ЕОС-006) е пресъздаване на 3D демонстрационни интерактивни програми. Проектът е насочен и към проектиране на учебно съдържание за програмиране за 3D стерео визуализация в 3D лабораторията SimPro във ФМИ. Разработените материали ще се използват в курса Основи на Компютърната Графика за сп. Компютърни Науки.