ФМИ3D II е проект за разработването на игрови тестове за ФМИ. Първото внедряване ще е в дисциплината Основи на Компютърната Графика за специалност Компютърни Науки.


Курс за нуждите на школата по състезателно програмиране към ФМИ