Пълно наименование на проекта "Разработване на електронен входящ тест по английски език за определяне на входящото ниво на новоприетите студенти от всички специалности във ФМИ с цел разпределението им в административни групи и повишаване качеството на обучението по английски език"

Проект за разработването на курса "Компютърна графика с WebGL"

Основната цел на проекта ФМИ 3D: Създаване на Учебно Съдържание с Интерактивна 3D Графика и Анимация (ОБ-ЕОС-006) е пресъздаване на 3D демонстрационни интерактивни програми. Проектът е насочен и към проектиране на учебно съдържание за програмиране за 3D стерео визуализация в 3D лабораторията SimPro във ФМИ. Разработените материали ще се използват в курса Основи на Компютърната Графика за сп. Компютърни Науки.