Курсът предлага информация за теми на дипломни работи, сроковете, процедурите и нужните документи за изготвянето им, както и информация за провеждане на стажове на студенти от магистърската програма по Биомедицинска информатика.