Курсът "Алгоритми" е предназначен за студенти от втори курс на специалност “Компютърно инженерство” на ФзФ. Основните теми на курса включват изучаване на класическите алгоритми за обработване на основните структури от данни, като числа, масиви, низове, списъци, стек, опашки, дървета. Ще бъдат представени по няколко алтернативни алгоритъма с преимуществата, недостатъците и приложимостта на всеки от тях. Реализацията на алгоритмите е чрез езиково-независим псевдокод, но ще е допълнен с демонстрации чрез популярен език за програмиране.