В тази категория обучаемите имат права за създаване, дизайн и администриране на електронен учебен курс.

Това ще бъде базов курс по статистика.

Информационно-комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

(В процес на разработка.) Забележка: Ключът за записване е 2020.

Семинар за съвременни методики на преподаване, в частност сугестопедия-десугестопедия. Тази методика е разработена от проф. д-р Георги Лозанов, психолог, невролог, психиатър, педагог, през 60-те години на миналия век. През 1966 д-р Лозанов създава и ръкводи Държавен научноизследователски институт по сугестология, където разработва, екпериментира, развива и усъвършенства методиката.  

Сугестопедия-десугестопедия възниква като методика  за ускорено обучение на чужд език като по-нататък е разработена и за други учебни предмети. В основата на сугестопедията е заложено единството на сугестия и десугестия, като последната цели освобождаването от предишни психотравми, от наложени обществени норми, които биха могли да спират пълноценното израстване на личността да развива своите способности. 

Ученето е естествен и радостен процес на откривателство. Затова сугестопедията създава среда за креативно и щастливо учене, подавайки многобразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената потребност на човека от красота и  междуличностно общуване. Без да пренебрегва ролята на други емоции, тя се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в процеса на обучение.