Среди за програмиране - NetBeans
Магистърска програма ТОМИ

Курсът разглежда учебното съдържание по информационни технологии за основната образователна степен на средното училище. В него са засегнати въпроси на преподаването на ИТ в съответната степен, както и педагогически подходи за ефективна работа със съответната възрастова група. Курсът е част от курса Училищен курс по информационни технологии.