BBB-сесия за организационната сбирка на МП "Електронно обучение" за академичната учебна 2022-2023 г.