Computer Aided Geometric Design (CAGD) е област, обединяваща теоретични резултати с практически методи за решаването на задачи от геометричното моделиране посредством компютърни алгоритми и технологии. Основната задача на CAGD е конструиране, компютърно представяне и визуализация на широки класове от криви, повърхнини и тела в R3. Приложенията на CAGD са в много и най-разнообразни области като автомобилния, самолетния и корабния дизайн, геологията, метеорологията, картографията, архитектурата, медицината, компютърната анимация.
Целта на курса е запознаване със съвременните математически техники за конструиране, компютърно представяне и визуализация на криви и повърхнини със средствата на CAGD. Ще бъдат представени криви и повърхнини на Безие, В-сплайн криви и повърхнини, повърхнини на Куунс (трансфинитни интерполанти), ефективни алгоритми и методи за интерполация на данни в R3, както и изключително популярните през последните години subdivision алгоритми.