Курсът представя основните принципи, обекти и алгоритми в компютърната графика. Tой покрива широк спектър теми: от растеризиране и примитивна анимация до моделиране на физически явления и създаване на 3D мултимедия. Практическите занятия са със създаване на онлайн 3D графика чрез JavaScript и библиотеката Three.js.