Курсът описва архитектурата, компонентите, както и операциите на маршрутизатори и комутатори в малка компютърна мрежа. Студентите получават познания за: основни настройки на маршрутизатор и комутатор, видове маршрутизиращи протоколи и конфигурирането им, виртуални локални мрежи и принципи на вътрешна маршрутизация (inter-VLAN) между тях, както по отношение на протокола за пренос на данни версия четири (IPv4), така и по версия шест (IPv6).