Курсът описва архитектурата, компонентите и операциите, изпълнявани от маршрутизатори и комутатори, в по-големи и по-сложни мрежи. Студентите ще се научат как да въвеждат по-сложни конфигурации и да правят по-фини настройки на маршрутизатори и комутатори. В края на курса те ще могат да конфигурирати да се справят с проблеми в маршрутизаторите и комутаторите и да решават проблеми с протоколите OSPF, EIGRP и STP и в IPv4, и в IPv6 мрежи. Студентите също така ще придобият знания и умения, които са необходими за реализацията на безжични локални мрежи (WLAN) от малък и среден мащаб.

След като завършат успешно курса по „Скалируеми мрежи", студентите ще могат да изпълняват следните функции:

Ще са наясно и ще могат да решават проблеми с подобрени технологии като виртуални локални мрежи (VLANs), „съкратено" разперено дърво (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+) и EtherChannel.

Ще са наясно и ще могат да конфигурират и да решават проблеми с протоколи за резервираност в комутирана мрежа като HSRP (hop redundancy protocols)

Ще са наясно и ще могат да конфигурират и да решават проблеми с безжични маршрутизатори и клиенти

Да конфигурират и да решават проблеми с маршрутизатори в сложни IPv4 и IPv6 мрежи, като приларат протокол OSPF в една област и в йерархична структура (с множество области), както и протокола EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

Да управляват операционната система Cisco IOS Software и конфигурационните й файлове.