Бенефициентите по проекта, участващи в обучението, ще придобият знания и умения за резултатно използване за своята научноизследователска дейност на абонамента и членството в ACM и IEEE и достъпа до услугите, каталозите и научни бази от данни и свързаните с тях услуги, предоставяни от всяка от двете организации.