Обзорният курс представлява поредица от 6 теми, представени като презентации и като видеоклипове, разказващи в 100 минути за Компютърната Графика. Клиповете са подходящи са за всички, които не са специалисти по темата. Поредицата представя основните понятия и технологии от гледна точка на човек, който създава графични изображения "от нулата", без да използва специализирани редактори и интерактивни среди.