Целта на „Приложна Компютърна Графика със С” е запознаване с основните принципи, обекти и алгоритми в компютърната графика. Курсът покрива широк спектър теми: от растеризиране на графични примитиви до създаване на анимация.

Курсът е предвиден за 20 часа лекции, 20 часа упражнения (10 присъствени и 10 самоподготовка). В материалите са включени над 870 слайда, 270 примерни програми и 70 задачи с решения.

За достъп до курса се свъжете с boytchev[at]fmi.uni-sofia.bg