упражнение: Red Black Tree

Отворено: Thursday, 15 December 2005, 15:20
До: Thursday, 22 December 2005, 15:20
Целта на упражнението е да се реализират ротациите необходими за операциите на червено черните дървета и да се реализира вмъкване или изтриване (по избор) на елемент в червено черно дърво.