упражнение: Heaps

Отворено: четвъртък, 15 декември 2005, 15:40
До: четвъртък, 22 декември 2005, 15:40
Целта на упражнението е да се реализират алгоритъм на Дийкстра или алгоритъм на Прим с помоща на двоична пирамида. Част от упражнението е и реализация на двоична пирамида.