База данни с есета (тук качвайте готовите есета)

Дата: 1 December 2020
Име: Боян Бончев
Факултетен номер: 123456
Есе: PDF документ UML2020_essayNo_studentName_facNo-ver1.0-template.pdf
Номер и тема: 00. Шаблон за представяне на есе
Етикети: