Макс. Претеглено Независимо Множество в-у Интервални Графи (решение с Дин. Програмиране, две сканирани страници)

O(n lg n) решение на задачата за максимално подм-во от претеглени независими интервали.