Форум за въпроси

1ва задача от Домашна работа №1

Re: 1ва задача от Домашна работа №1

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Не е нужно да правите такава проверка, можете да считате, че ще се въвеждат само цели числа. Между другото, ако напишете

cin >> n

където n е цяло число и въведете дробно число, ще се въведе само цялата част.